História
Majiteľmi Cirkusu Karlson sú manželia Mária a Alexander Víghovci

Mária

narodená roku 1962 v cirkusovej maringotke počas kúzelníckeho turné Mr. Murínniho.

Ako štvorročná už vystupovala na javiskách ako klaun a prízemná akrobatka. Do 14 rokov artistka cirkusu Coloredo, ktorého majiteľom je jej otec Ondrej Németh

Alexander

narodený roku 1958 v robotníckej rodine Ľudovíta a Veroniky Víghových. Absolvoval
odborné učilište a DŠUF s diplomom lektora umeleckej fotografie

1976 - technický zamestnanec cirkusu Coloredo, ktorý vlastnil 80 kusov zvierat

1980 – prvé skupinové prehrávky u Slovkoncertu Bratislava

  1981 – Maria a Alexander uzavreli manželstvo

1985 – prvý varietný stan na území ČSSR

1986 – Variete Aréna na území ČSSR

1987 – Magic shov Bandolfíny na území ČSSR

1988 – Cirkus Nostalgia na území ČSSR

1989 - Cirkus Nostalgia na území ČSFR

1990 – turné po Poľsku Cyrk Bandolfíny

1991 – prvý živnostenský list na meno Alexander Vígh – Cirkus – Varietté Karlson

1992 – 1994 – turné po Poľsku ako Cirkus Slovakia v zime prvé programy Cirkus – Varietté Karlson po kultúrnych domoch na Slovensku

1995 – turné po Slovensku cirkusu Slovakia

1996 – Variette Karlson vo vlastnom stane, júl – august angažmán u cirkusu Grand, ktorého majiteľom bol Václav Berousek.
1997 – Turné po Slovensku pod šapitom cirkusu Hungaria majiteľ Wertheim Gabriel

1998 – Turné pod šapitom cirkusu Americano

1999 – Turné po Slovensku s cirkusom Slovakia po júli vystúpenia v domoch kultúry

2000 - Varietté – cirkus Karlson stan 13x17m

2001 – Slovakia & Karlson

2002 - Varietté – cirkus Karlson turné so stanom 13x10m. Časť sezóny v spolupráci s cirkusom Grand Václava Berouska
2003 – Cirkus Karlson kupuje dvojstožiarové šapito šapito o priemere 20m
2004 – Cirkus Karlson sa stáva jediným slovenským cirkusom, keď je cirkus Slovakia
pre nemoc O. Németha a infláciu zavretý
2005 - Turné po západnom a strednom Slovensku, organizácia MDD pod šapitom
pre základné školy v Banskej Bystrici
2006 - Turné po južnom Slovensku,
cirkus Slovakia definitívne zaniká po smrti O. Németha
2007 - Turné po východnom Slovensku a Maďarskom pohraničí
Rozvíja sa spolupráca s partnerským variete " Varietná Estráda"
2008 - Alexandra Karlson sa stáva semifinalistkou súťaže "Slovensko má talent"
Do programu sú zaradené mnohé nové čísla za asistencie najmladšieho člena Alexandra juniora
2009 - Turné po Slovensku s jedinečnou haďou a krokodílov show Indiana Jonesa so zastúpením medzinárodných artistov
2010 - 2012 - Nová generácia Varietté Karlson

2013 - Nová medzinárodná shov